جستجو

مقصد
جستجو

تور آنتالیا

رزرو تور

توضیحات

تور تفریحی آنتالیا  6 شب و 7 روز اقامت در هتل های ALL و UALL , با پرواز کورندون ,پرواز صبح به شب ,بیمه مسافرتی و لیدر فارسی زبان

خدمات

  • بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, لیدر فارسی زبان,

برنامه سفر

روز اول:

روز دوم:

روز سوم:

روز چهارم:

روز پنجم:

روز ششم:

روز هفتم:


تاریخ‌های اجرا

تاریخ
هواپیمایی
قیمت
۱۴۰۰/۵/۱۵ تا ۱۴۰۰/۵/۲۱
معراج
از
5,890,000
نام شهرنام هتلدرجه هتل
آنتالیالارا پالاس3 ستاره
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
4821معراجتهراندنیزلی02:0002:00
4820معراجازمیرتهران03:3008:00
کودک زیر دو سالکودک ۴-۲ سال بدون تختکودک ۱۱-۴ سال با تختهر نفر در اتاق ۱ تختههر نفر در اتاق ۲ تخته
1,000,000 تومان 3,450,000 تومان 4,750,000 تومان 7,150,000 تومان 5,890,000 تومان
۱۴۰۰/۵/۱۵ تا ۱۴۰۰/۵/۲۲
معراج
از
6,490,000
نام شهرنام هتلدرجه هتل
آنتالیاملودی3 ستاره
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
4821معراجتهراندنیزلی00:3002:00
4820معراجدنیزلیتهران03:3008:00
هر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۱ تختهسه تختهکودک ۱۱-۴ سال با تختکودک ۴-۲ سال بدون تختکودک زیر دو سال
6,490,000 تومان 9,070,000 تومان 6,490,000 تومان 5,200,000 تومان 5,200,000 تومان 990,000 تومان
۱۴۰۰/۵/۱۵ تا ۱۴۰۰/۵/۲۱
معراج
از
8,590,000
نام شهرنام هتلدرجه هتل
آنتالیالارا هادریانوس(all)4 ستاره
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
4820معراجدنیزلیتهران03:3008:00
4821معراجتهراندنیزلی00:3002:00
هر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۱ تختهکودک ۱۱-۴ سال با تختکودک ۴-۲ سال بدون تختکودک زیر دو سال
8,590,000 تومان 10,890,000 تومان 6,280,000 تومان 3,790,000 تومان 990,000 تومان
۱۴۰۰/۵/۱۵ تا ۱۴۰۰/۵/۲۱
سان اکسپرس
از
11,390,000
نام شهرنام هتلدرجه هتل
آنتالیاbelkon4 ستاره
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
5649سان اکسپرستهرانآنتالیا05:3007:30
5648سان اکسپرسآنتالیاتهران23:1504:25
هر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۱ تختهسه تختهکودک ۱۱-۴ سال با تختکودک ۴-۲ سال بدون تختکودک زیر دو سال
11,390,000 تومان 13,590,000 تومان 11,390,000 تومان 9,190,000 تومان 6,990,000 تومان 990,000 تومان
۱۴۰۰/۵/۱۵ تا ۱۴۰۰/۵/۲۱
سان اکسپرس
از
11,690,000
نام شهرنام هتلدرجه هتل
آنتالیالارا هادریانوس(all)4 ستاره
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
5649سان اکسپرسآنتالیاتهران05:3007:30
5649سان اکسپرستهرانآنتالیا23:1504:25
هر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۱ تختهسه تختهکودک ۱۱-۴ سال با تختکودک ۴-۲ سال بدون تختکودک زیر دو سال
11,690,000 تومان 14,090,000 تومان 11,690,000 تومان 9,390,000 تومان 6,990,000 تومان 990,000 تومان
۱۴۰۰/۵/۱۵ تا ۱۴۰۰/۵/۲۱
سان اکسپرس
از
12,690,000
نام شهرنام هتلدرجه هتل
آنتالیاسندر(all)4 ستاره
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
5649سان اکسپرستهرانآنتالیا07:3007:30
5648سان اکسپرسآنتالیاتهران23:1504:25
هر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۱ تختهسه تختهکودک ۱۱-۴ سال با تختکودک ۴-۲ سال بدون تختکودک زیر دو سال
12,690,000 تومان 15,590,000 تومان 12,690,000 تومان 9,790,000 تومان 6,990,000 تومان 990,000 تومان
۱۴۰۰/۵/۱۵ تا ۱۴۰۰/۵/۲۲
معراج
از
13,250,000
نام شهرنام هتلدرجه هتل
آنتالیادایمابیز5 ستاره
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
4821معراجتهراندنیزلی00:3002:00
4820معراجدنیزلیتهران03:3008:00
هر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۱ تختهسه تختهکودک ۱۱-۴ سال با تختکودک ۴-۲ سال بدون تختکودک زیر دو سال
13,250,000 تومان 19,790,000 تومان 13,250,000 تومان 8,650,000 تومان 3,790,000 تومان 990,000 تومان
۱۴۰۰/۵/۱۵ تا ۱۴۰۰/۵/۲۲
معراج
از
14,250,000
نام شهرنام هتلدرجه هتل
آنتالیاترنس اتلانتیک(uall)5 ستاره
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
4821معراجتهراندنیزلی00:3002:00
4820معراجدنیزلیتهران03:3008:00
هر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۱ تختهسه تختهکودک ۱۱-۴ سال با تختکودک زیر دو سال
14,250,000 تومان 20,430,000 تومان 14,250,000 تومان 9,080,000 تومان + 3,790,000 تومان 990,000 تومان
۱۴۰۰/۵/۱۵ تا ۱۴۰۰/۵/۲۱
سان اکسپرس
از
16,190,000
نام شهرنام هتلدرجه هتل
آنتالیاامپریال سان لند5 ستاره
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
5649سان اکسپرستهرانآنتالیا05:3007:30
5648سان اکسپرسآنتالیاتهران23:1504:25
هر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۱ تختهسه تختهکودک ۱۱-۴ سال با تختکودک ۴-۲ سال بدون تختکودک زیر دو سال
16,190,000 تومان 25,690,000 تومان 16,190,000 تومان 11,590,000 تومان 6,900,000 تومان 990,000 تومان
۱۴۰۰/۵/۱۵ تا ۱۴۰۰/۵/۲۱
سان اکسپرس
از
16,190,000
نام شهرنام هتلدرجه هتل
آنتالیاکارمیر ریزورت(uall)5 ستاره
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
5649سان اکسپرستهرانآنتالیا07:3005:30
5648سان اکسپرسآنتالیاتهران23:1504:25
سه تختههر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۱ تختهکودک ۱۱-۴ سال با تختکودک ۴-۲ سال بدون تختکودک زیر دو سال
16,190,000 تومان + 16,190,000 تومان 16,190,000 تومان 22,590,000 تومان 11,590,000 تومان 6,990,000 تومان 990,000 تومان
۱۴۰۰/۵/۱۵ تا ۱۴۰۰/۵/۲۱
سان اکسپرس
از
17,290,000
نام شهرنام هتلدرجه هتل
آنتالیاهتل کلاب سرا(UALL)5 ستاره
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
5649سان اکسپرستهرانآنتالیا05:3007:30
5648سان اکسپرسآنتالیاتهران23:1504:25
هر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۱ تختهسه تختهکودک ۱۱-۴ سال با تختکودک ۴-۲ سال بدون تختکودک زیر دو سال
17,290,000 تومان 23,490,000 تومان 17,290,000 تومان 12,090,000 تومان 6,990,000 تومان 990,000 تومان
۱۴۰۰/۵/۱۵ تا ۱۴۰۰/۵/۲۱
سان اکسپرس
از
17,790,000
نام شهرنام هتلدرجه هتل
آنتالیاامون هتل(uall)5 ستاره
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
5649سان اکسپرستهرانآنتالیا04:2507:30
5648سان اکسپرسآنتالیاتهران23:1504:25
هر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۱ تختهسه تختهکودک ۱۱-۴ سال با تختکودک ۴-۲ سال بدون تختکودک زیر دو سال
17,790,000 تومان 23,190,000 تومان 17,790,000 تومان 12,390,000 تومان 6,900,000 تومان 990,000 تومان
۱۴۰۰/۵/۱۵ تا ۱۴۰۰/۵/۲۱
سان اکسپرس
از
21,890,000
نام شهرنام هتلدرجه هتل
آنتالیااستریا کرملین(uall)5 ستاره
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
5649سان اکسپرستهرانآنتالیا23:15(+6)04:25
5648سان اکسپرسآنتالیاتهران23:1504:25
هر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۱ تختهکودک ۱۱-۴ سال با تختکودک ۴-۲ سال بدون تختکودک زیر دو سال
21,890,000 تومان 30,690,000 تومان 14,590,000 تومان 6,990,000 تومان 990,000 تومان
۱۴۰۰/۵/۱۶ تا ۱۴۰۰/۵/۲۲
سان اکسپرس
از
15,690,000
نام شهرنام هتلدرجه هتل
آنتالیاترنس آتلانتیک5 ستاره
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
5649سان اکسپرستهرانآنتالیا06:3005:30
5648سان اکسپرسآنتالیاتهران23:1504:25
هر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۱ تختهسه تختهکودک ۱۱-۴ سال با تختکودک ۴-۲ سال بدون تختکودک زیر دو سال
15,690,000 تومان 22,690,000 تومان 15,690,000 تومان 11,290,000 تومان 6,900,000 تومان 990,000 تومان
۱۴۰۰/۵/۱۰ تا ۱۴۰۰/۵/۱۰
معراج
از
10,650,000
نام شهرنام هتلدرجه هتل
آنتالیاارماس سان ریس(uall)5 ستاره
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
4821معراجتهراندنیزلی00:3002:00
4820معراجدنیزلیتهران03:3008:00
کودک زیر دو سالهر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۱ تختهسه تختهکودک ۱۱-۴ سال با تختکودک ۴-۲ سال بدون تخت
990,000 تومان 10,650,000 تومان 15,950,000 تومان 10,650,000 تومان 7,330,000 تومان 3,790,000 تومان


تورهای مرتبط


دیدگاه ها

روز پیش

متن پاسخ

درخواست رزرو تور
درخواست شما با موفقیت ثبت شد کارشناسان ما در اولین فرصت برای هماهنگی و اطلاعات بیشتر با شما تماس خواهند گرفت درصورت نیاز به راهنمایی، آماده پاسخگویی هستیم پشتیبانی بوکینگ ۰۹۱۲۹۲۸۰۶۰۰